Chính sách bảo mật

Toàn bộ thông tin của khách hàng trên Bipbi.com là hoàn toàn bí mật, BIPBI chỉ sử dụng để giao hàng và chăm sóc khách hàng (khuyến mãi)

BIPBI cam kết không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ 3, trừ trường hợp do cơ quan chức năng yêu cầu.

Thành viên có thể dễ dàng thay đổi thông tin số điện thoại, địa chỉ và mật khẩu tại Trang cá nhân khi đăng nhập vào website.

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng