Ý nghĩa của các loại đá quý trong công việc, kinh doanh

1. Cầu mong công việc đi lên: crystal quartz, citirine quartz, tiger's eyes, , rutile quartz

2. Cầu mong thành công: , crystal quartz, jade

3. Cầu mong phát triển bán hàng, kế hoạch, ý tưởng sáng tạo, năng động trong công việc: azurite, , sapphire, pyrite

4. Cầu mong đàm phán , kinh doanh thành công: jade,, ruby

5. Cầu mong phát triển văn phòng đại diện: aquamarine, azurite, amozonite, chrysocolla, turquoise

6. Cầu mong phát triển một lĩnh vực kinh doanh mới: aventurine quartz, crystal quartz, tiger's eyes

7. Cầu mong buôn bán phát đạt: jade, tourmaline, crystal quartz, tiger's eyes

8. Cầu mong kế hoạch dự trù của mình thành hiện thực: amazonite, crystal quartz, jade, tourmaline

9. Cầu mong đổi việc: opal

10. Cầu mong việc kinh doanh phát triển lĩnh vực computer, điện tử: chrysocolla

11. Cầu mong công việc, kế hoạch được chính xác: calcite

12. Cầu mong luận văn, công việc nghiên cứu thành công: 

13. Cầu mong việc đầu tư tốt: rutile quartz, tiger's eyes, citirine quartz, tourmaline

(ST)

 
Bài viết này được đăng tải lúc .