Dịch vụ thiết kế và sửa chữa trang sức

Dịch vụ thiết kế theo mẫu có sẵn của khách:

- Thiết kế với nguyên liệu khách mang tới: giá từ 30k đến 300k tùy mẫu.

- Thiết kế với nguyên liệu tại shop: giá trên + giá nguyên liệu thực tế tính theo giá lẻ.

Dịch vụ thiết kế cao cấp theo yêu cầu: giá từ 200k

Dịch vụ sửa chữa:

- Miễn phí sửa chữa đối với khách hàng của shop cho các mục: sửa khuyên tai, xâu lại vòng tay bằng chun, đứt dây với vòng đơn, tuột móc, thay khóa nếu còn khóa.

- Miễn phí sửa cả cho các sản phẩm khách không mua của shop theo các mục trên. 

- Miễn phí làm sạch trang sức, bạc, kể cả sản phẩm không mua tại shop (shop khác thu 10-30k tùy nơi)

- Tính phí với các mục: xâu lại vòng kết kiểu, xâu lại hoa. Tính phí nguyên liệu với các sản phẩm mất khóa hoặc hỏng khóa, mất hạt... phải thay thế vật liệu.

* Lưu ý: Miễn phí chỉ áp dụng với đơn gửi không hẹn ngày. Tính phí với những sửa chữa cần lấy gấp từ 20-100k tùy mẫu.

Bài viết này được đăng tải lúc .